โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 23:08:01
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37494
เด็กชายสิราวิชญ์ นาคพานิช
ม.3/11 เลขที่ 19
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง