โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 22:26:50
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37444
เด็กชายภูชิต สาลีผล
ม.3/9 เลขที่ 12
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง