โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 22:20:44
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37427
เด็กชายพัสกร ลัดลงเมือง
ม.3/9 เลขที่ 11
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-08-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-08-17
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-08-27