โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 22:16:26
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37426
เด็กชายพัชชพล ธรรมวัฒน์
ม.3/9 เลขที่ 10
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 12 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-08
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-09-14
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-09-08
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-09-07
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-09-06
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-09-03
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-08-17
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-07-23
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-07-22
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-07-15
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-07-12
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-09-16