โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 23:49:50
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37404
เด็กชายปวริศร์ พาขุนทด
ม.3/9 เลขที่ 7
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง