โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 23:19:32
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37335
เด็กชายณัฐภพ สุขเพ็ง
ม.3/11 เลขที่ 9
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง