โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 04:06:59
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37313
เด็กชายชัยมงคล ตาเเก้ว
ม.3/11 เลขที่ 6
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 19 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-06-24
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-08-20
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-08-19
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-08-18
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-08-05
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-08-03
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-07-23
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-07-22
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-07-21
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-07-20
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-07-19
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-07-15
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-07-14
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2021-07-08
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2021-07-07
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2021-07-02
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2021-07-01
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2021-06-29
ขาดครั้งที่ 19 Date : 2021-08-25