โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 23:04:51
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37309
เด็กชายชโยดม คงคาสี
ม.3/9 เลขที่ 3
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-08-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-08-13
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-08-31
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-09-02
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-09-10