โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 22:38:18
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37275
เด็กชายกนกพล ตัญญะผล
ม.3/9 เลขที่ 1
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 16 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-07-06
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-09-09
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-09-07
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-08-31
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-08-27
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-08-24 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-08-18 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-08-17 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-08-16 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-08-13 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-08-11 ลา
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-07-23
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-07-20
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2021-07-12
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2021-07-09
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2021-09-10