โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 04:28:50
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36551
นางสาวศศิวิมล แจ้งกระจ่าง
ม.5/8 เลขที่ 30
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง