โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 22:59:11
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36342
นายอิทธิกร ฤทธิ์ขันธ์
ม.5/10 เลขที่ 18
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง