โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 23:05:31
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36337
นายอรรถพล ใบบ้ง
ม.5/10 เลขที่ 17
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง