โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 03:37:55
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36269
นายรัตนะ หลีไวชัย
ม.5/8 เลขที่ 12
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง