โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-16 Time : 23:17:41
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36167
นายทวินชัย วีรพันธุ์ชัย
ม.5/10 เลขที่ 6
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง