โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-09-24 Time : 03:38:43
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36088
นายกฤตภาส แซ่เตียว
ม.5/8 เลขที่ 1
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง