สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/2 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 34 คน
Date : 2021-04-11
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กิตติภัฏ 34990
สาย 0
ขาด 0

2 กิติวรินทร์ 34993
สาย 0
ขาด 0

3 ขวัญ 34997
สาย 1
ขาด 0

4 ชาญณรงค์ 35025
สาย 0
ขาด 0

5 ธนพนธ์ 35070
สาย 0
ขาด 0

6 นันทกานต์ 35086
สาย 1
ขาด 0

7 ภีระพงศ์ 35124
สาย 0
ขาด 0

8 ภูมิสิษฐ์ 35126
สาย 1
ขาด 0

9 สวัสดิชัย 35179
สาย 5
ขาด 0

10 กัญญาณัฐ 35229
สาย 0
ขาด 0

11 ขนิษฐา 35244
สาย 1
ขาด 0

12 เขมรินทร์ 35246
สาย 1
ขาด 0

13 จันทิมา 35248
สาย 0
ขาด 0

14 จุรีภรณ์ 35256
สาย 1
ขาด 0

15 ณิชา 35283
สาย 0
ขาด 0

16 ธัญเรศ 35294
สาย 0
ขาด 0

17 ธารศิริ 35295
สาย 0
ขาด 0

18 นนทวรรณ 35300
สาย 0
ขาด 0

19 นพพอน 35301
สาย 1
ขาด 0

20 นีรนุช 35311
สาย 0
ขาด 0

21 น้ำทิพย์ 35313
สาย 0
ขาด 1

22 บัณฑิตา 35315
สาย 1
ขาด 0

23 เบญจวรรณ 35319
สาย 0
ขาด 0

24 ปภาวี 35322
สาย 1
ขาด 0

25 ปิยนันท์ 35330
สาย 4
ขาด 0

26 พัชรินทร์ 35344
สาย 0
ขาด 0

27 พิมพ์วรัชญ์ 35355
สาย 4
ขาด 0

28 มาริสา 35370
สาย 1
ขาด 1

29 รัชนี 35377
สาย 0
ขาด 0

30 รัตนพร 35379
สาย 0
ขาด 0

31 อลีนา 35434
สาย 1
ขาด 0

32 กมลชนก 36081
สาย 0
ขาด 0

33 ศักรินทร์ 37222
สาย 3
ขาด 0

34 ณิชาภา 37237
สาย 3
ขาด 0