สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา <? echo $y; ?>
โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/10 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
Date : 2020-05-30
[ออกจากระบบ] [2 คอลัมน์] [3 คอลัมน์] [4 คอลัมน์]

1 กันตินันท์ 37284
สาย 23
ขาด 4

2 คุณากร 37291
สาย 0
ขาด 0

3 เชษฐไชย 37319
สาย 0
ขาด 1

4 ณัฐภัทร 37336
สาย 0
ขาด 1

5 ณัฐวุฒิ 37340
สาย 0
ขาด 2

6 ธีระเทพ 37381
สาย 0
ขาด 1

7 ปกรณ์เกียรติ 37396
สาย 2
ขาด 2

8 ประดิพัทธ์ 37400
สาย 1
ขาด 2

9 ปิติพงศ์ 37410
สาย 0
ขาด 1

10 ภาณุพงศ์ 37441
สาย 1
ขาด 1

11 วสันต์ 37465
สาย 0
ขาด 3

12 วัชรชัย 37466
สาย 0
ขาด 6

13 วัชรวิน 37467
สาย 1
ขาด 4

14 สหัสเนตร 37489
สาย 0
ขาด 1

15 สิทธิพงษ์ 37491
สาย 0
ขาด 0

16 อภิวิชญ์ 37520
สาย 0
ขาด 3

17 กนกกาญจน์ 37530
สาย 5
ขาด 3

18 กิตติภัค 37552
สาย 0
ขาด 0

19 กุลนัช 37557
สาย 0
ขาด 1

20 คีตภัทร 37565
สาย 0
ขาด 5

21 ชนัญชิดา 37586
สาย 0
ขาด 12

22 ชลิตา 37590
สาย 1
ขาด 1

23 ทองภัทร 37625
สาย 1
ขาด 1

24 ทิพย์ภาวรรณ 37626
สาย 0
ขาด 0

25 ธิตินันทน์ 37636
สาย 0
ขาด 2

26 เบญจมาภรณ์ 37659
สาย 0
ขาด 0

27 ปาลิตา 37673
สาย 0
ขาด 1

28 พรชนก 37679
สาย 0
ขาด 4

29 พัชรี 37690
สาย 0
ขาด 0

30 พัทธนันท์ 37692
สาย 4
ขาด 7

31 พิมอร 37699
สาย 0
ขาด 1

32 ณัฐณิชา 37707
สาย 0
ขาด 9

33 ภิญญาพัชญ์ 37713
สาย 0
ขาด 1

34 รัตนภรณ์ 37722
สาย 1
ขาด 1

35 วรินทร 37744
สาย 0
ขาด 3

36 วิมลณัฐ 37752
สาย 0
ขาด 1

37 ศศินิภา 37759
สาย 5
ขาด 2

38 ศิริภัสสร 37766
สาย 0
ขาด 0

39 ไอรดา 37820
สาย 0
ขาด 3

40 ปุณณสิน 37841
สาย 0
ขาด 6