โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 22:31:22
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38507
นางสาวธัญชนก ภู่เชี่ยวชาญวิทย์
ม.4/1 เลขที่ 33
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-04