โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-29 Time : 12:11:36
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38493
นายวีรวัฒน์ ศรีหงษ์
ม.4/9 เลขที่ 44
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง