โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 15:18:41
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38464
เด็กหญิงอินทิรา นนทะโคตร
ม.1/9 เลขที่ 39
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-10-19 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-10-20 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-09-14
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-10-27
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-10-28