โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 18:49:51
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38451
เด็กหญิงอรอุมา ลาน้ำคำ
ม.1/6 เลขที่ 36
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 15 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-04 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-17 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-19 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-12-14 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-04
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-03
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-02
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2021-01-21