โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-28 Time : 06:50:06
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38433
เด็กหญิงสุพิชญา รักชื่น
ม.1/2 เลขที่ 36
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-09 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-07-16
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-10-20 ลาป่วย