โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 21:39:36
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38393

/ เลขที่
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 36 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-02 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-03 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-04 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-05 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-08 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-09 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-02-10 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-02-11 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-02-16 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-02-17 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-02-19 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-02-22 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2021-02-23 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2021-02-24 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2021-02-25 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2021-03-01 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2021-02-01 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 19 Date : 2021-01-29 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 20 Date : 2020-12-02
ขาดครั้งที่ 21 Date : 2020-12-14 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 22 Date : 2021-01-11 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 23 Date : 2021-01-12 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 24 Date : 2021-01-13 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 25 Date : 2021-01-14 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 26 Date : 2021-01-15 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 27 Date : 2021-01-18 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 28 Date : 2021-01-19 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 29 Date : 2021-01-20 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 30 Date : 2021-01-21 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 31 Date : 2021-01-22 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 32 Date : 2021-01-25 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 33 Date : 2021-01-26 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 34 Date : 2021-01-27 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 35 Date : 2021-01-28 ย้ายโรงเรียน
ขาดครั้งที่ 36 Date : 2021-03-02 ย้ายโรงเรียน