โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 21:24:19
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38389
เด็กหญิงวริศรา รู้ปัญญา
ม.1/4 เลขที่ 30
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง