โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 19:37:56
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38385
เด็กหญิงวรัทยา วิชาชัย
ม.1/5 เลขที่ 33
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-03 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-09 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-14 รถติด
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-02-16 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-09
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-11