โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-30 Time : 23:46:19
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38368
เด็กหญิงรุจรดา ทองทรัพย์ใหญ่
ม.1/2 เลขที่ 33
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง