โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-28 Time : 05:27:32
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38352
เด็กหญิงภาณิภัค อัศวโยธิน
ม.1/2 เลขที่ 31
มาสาย 12 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-03 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-10-27 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-10-05 ปวดท้อง
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-10-02 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-09-29 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-09-15 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-09-14 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-09-11 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-09-10 สายแถว
สายครั้งที่ 10 Date : 2020-08-26 สายแถว
สายครั้งที่ 11 Date : 2020-07-15 สายแถว
สายครั้งที่ 12 Date : 2020-10-30 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-08-28