โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 01:11:16
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38342
เด็กหญิงฟ้างาม ฟูตระกูล
ม.1/2 เลขที่ 30
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง