โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 22:01:27
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38340
เด็กหญิงพิลาสลักษ์ เฮงปริญญาธร
ม.1/4 เลขที่ 24
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง