โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 21:46:24
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38338
เด็กหญิงพิมพ์ชนก นามวิชา
ม.1/1 เลขที่ 32
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง