โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 15:51:34
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38328
เด็กหญิงพริมรตา ปู่นุส
ม.1/9 เลขที่ 30
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-10-16 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-10-20 ลากิจ