โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 15:27:24
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38312
เด็กหญิงปลายฟ้า อายี
ม.1/9 เลขที่ 28
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-10-01 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-10-28 ลาป่วย