โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 14:05:49
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38285
เด็กหญิงนฤมล ฐานประเสริฐ
ม.1/3 เลขที่ 25
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง