โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 22:11:46
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38279
เด็กหญิงนภัสสร ประทุมแก้ว
ม.1/1 เลขที่ 31
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง