โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 22:12:55
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38258
เด็กหญิงทิพรัตน์ ศรีวิสุทธิ์
ม.1/4 เลขที่ 21
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง