โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 19:50:48
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38239
เด็กหญิงณัชชา กิ่งพุดซา
ม.1/8 เลขที่ 21
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 9 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-03
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-02-04
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-02-05