โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-29 Time : 11:53:32
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38237
เด็กหญิงณภัทร รัตนพิทักษ์
ม.1/9 เลขที่ 24
มาสาย 6 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-22 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-09-17 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-09-24 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-09-28 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-09-29 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-10-05 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-10-19 ลาป่วย