โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 14:06:35
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38220
เด็กหญิงชวิศา สกุลเกียรติดำรง
ม.1/4 เลขที่ 19
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง