โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 21:51:02
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38203
เด็กหญิงจันทมณี วีระสวัสดิ์
ม.1/3 เลขที่ 20
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง