โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 00:17:44
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38190
เด็กหญิงกัลยารัตน์ แซ่ตั้น
ม.1/2 เลขที่ 26
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-08-26 ลา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-10-15
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-10-16