โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 13:56:42
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38181
เด็กหญิงกัญญาพัชร์ พัดทอง
ม.1/1 เลขที่ 26
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง