โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 08:41:10
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38167
เด็กหญิงกชมน สาครประสิทธิ์
ม.1/1 เลขที่ 24
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-27 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-04