โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-28 Time : 05:16:03
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38162
เด็กชายอุชุกร โพประยูร
ม.1/2 เลขที่ 22
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง