โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 08:38:37
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38161
เด็กชายอัศจรรย์ เสนารินทร์
ม.1/3 เลขที่ 19
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-28
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-02