โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 01:09:49
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38159
เด็กชายอัครวัฒน์ เกศมุกดา
ม.1/2 เลขที่ 21
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง