โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-28 Time : 06:52:48
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38154
เด็กชายนุชิต ธรรมสุภโชค
ม.1/2 เลขที่ 20
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง