โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 10:04:25
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38152
เด็กชายอนันท์ยศ ต่อพงศ์ไพบูลย์
ม.1/3 เลขที่ 18
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-02 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-03 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-08 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-03-05 สายแถว