โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 09:50:52
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38149
เด็กชายหิมาลัย ไชยวงศ์
ม.1/4 เลขที่ 12
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-16 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-15 ลาป่วย(เรียนออนไลน์)