โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 22:57:35
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38145
เด็กชายสิริภาส จันทร์เก
ม.1/4 เลขที่ 11
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-15 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-18 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-22 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-02-24 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-14 ลาป่วย