โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 16:01:50
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38140
เด็กชายสิทธิชัย แสวงทรัพย์
ม.1/9 เลขที่ 18
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-10-19 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-10-20 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-10-21 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-10-15 ลาป่วย